De Taalprof is een bedrijf dat zich inzet voor een betere taalbeheersing van studenten in het hoger onderwijs.

We werken vanuit de visie dat een goede taalbeheersing de basis is om goed te kunnen functioneren in het onderwijs en in de samenleving. Taalvaardigheid staat niet op zich, maar heeft te maken met denkvaardigheid. Vanuit die visie ontwikkelen wij onderwijs en benaderen wij studenten.

Het onderwijs van de Taalprof is interactief en stimulerend. Studenten leren vaak te weinig van het louter zenden van informatie, maar onthouden pas daadwerkelijk iets als zij zelf verantwoordelijk zijn voor dit leerproces. We zijn daarom doorlopend in gesprek met studenten en stellen prikkelende vragen over wat zij willen verbeteren als het gaat om hun schrijfvaardigheid, waarom zij dit willen, hoe zij dit willen bereiken en binnen welk tijdsbestek zij dit willen doen. Wij stellen vragen om het denkproces te stimuleren en coachen hen in hun leerproces.

Advertenties