CitySolutions

Artie Ramsodit is de oprichter van CitySolutions.nl. Zij is gepromoveerd in het situationeel handelen van professionals bij de faculteit Humanities van de Tilburg University. CitySolutions.nl is ingeschreven bij de KvK onder de code speur- en ontwikkelingswerk binnen de geestes- en maatschappijwetenschappen.

Citysolutions.nl (www.citysolutions.nl) biedt bestuurders en beleidsmakers bewonersgerichte methodieken om te komen tot oplossingen voor de stad. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, leefbaarheid of in het sociale domein. CitySolutions.nl is gespecialiseerd in het combineren van feelings en facts bij lastige stedelijke vraagstukken. Vertrekpunt voor CitySolutions.nl is de denkkracht van bewoners en professionals (feelings). Deze inzichten combineren we met bestaande gegevens en datasets (facts). Dit resulteert in dikkere data en vormt het vertrekpunt voor onze bewonersgerichte methodieken.

Een aanpak die écht werkt vereist deelname van verschillende belanghebbenden. Bijvoorbeeld bewoners, zelforganisaties, maatschappelijke organisaties, (sociale) ondernemingen, (frontlinie)professionals en beleidsmakers. Zij hebben verschillende waarden. Deze waarden framen de perceptie van de problemen en de voorkeuren voor mogelijke oplossingen. Delen van de uiteenlopende waarden, percepties en voorkeuren kan door dialoog en participatie. Het gebruik van dikkere data-tools maakt dat zowel dialoog als participatie laagdrempeliger plaatsvinden. Dikkere data-tools zijn dus hulpmiddelen voor het realiseren van responsiever beleid. Vooral als het gaat om het bereiken en betrekken van (kwetsbare) bewoners. Eén van de dikkere data-tools van CitySolutions is de CityGame-methodiek. De CityGame is oorspronkelijk als methode ontwikkeld door Fields of View, een kennisinstituut in India (www.fieldsofview.nl) . Games bieden een gelijk speelveld. Met de CityGame doen zowel professionals als (kwetsbare) bewoners en andere betrokkenen mee vanuit een gelijkwaardige positie.

Advertenties