Venture Lab Humanities

Het Venture Lab Humanities (VLH) is dé plek waar medewerkers, promovendi, studenten en alumni van de Faculteit der Geesteswetenschappen ideeën voor het starten van een eigen bedrijf of organisatie op kunnen doen. Ook kun je hier een innovatief idee verder exploreren en ondersteuning krijgen bij de uitwerking en uitvoering.

Op deze wijze willen wij impact creëren, nieuwe kennis vergaren en beroepsperspectieven vergroten.